Thủ tục chứng thực chữ ký và bản sao

Chứng thực chữ ký

Trình tự thực hiện: – Bước 1: Người yêu cầu chứng thực nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công chứng vào giờ hành chính. – Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ: * Trường hợp việc tiếp nhận thông qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ thì bộ phận

Xem chi tiết
Chứng thực bản sao từ bản chính

Trình tự thực hiện: – Bước 1: Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. – Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ: * Trường hợp việc tiếp nhận thông qua bộ

Xem chi tiết