Vi bằng không thay thế giá trị văn bản công chứng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2020 có hiệu lực từ ngày 24-2-2020 quy định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại (TPL).

Nghị định 08/2020 nêu rõ vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do TPL trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. TPL được lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.

Điều 36 nghị định này cũng quy định về giá trị pháp lý của vi bằng. Theo đó, vi bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác.

Tuy nhiên, đây cũng là nguồn chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật. Vi bằng cũng là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình đánh giá, xem xét giá trị chứng cứ của vi bằng, nếu thấy cần thiết, tòa án, VKSND có thể triệu tập TPL, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để làm rõ tính xác thực của vi bằng. TPL, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phải có mặt khi được tòa án, VKSND triệu tập.

Cũng theo nghị định này, trong khi thực thi nhiệm vụ, TPL không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình…

TRÚC PHƯƠNG

https://plo.vn/ban-doc/vi-bang-khong-thay-the-gia-tri-van-ban-cong-chung-884488.htmlTrả lời