1. Thành phần hồ sơ
STTTên hồ sơSố lượngGhi chú
01Phiếu yêu cầu công chứng01Bản chính
02Văn bản, giấy tờ cần công chứng bản dịch (số lượng tùy theo nhu cầu của người yêu cầu công chứng)01Bản sao
  1. Trình tự thực hiện:
Bước công việcNội dungcông việcTrách nhiệmThời gianDiễn giải
1Nộp hồ sơNgười yêu cầu công chứngGiờ hành chínhThành phần hồ sơ theo mục 1
2Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơBộ phận tiếp nhận hồ sơ hoặc Công chứng viên01 giờ làm việcTrường hợp việc tiếp nhận thông qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ thì bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ cho Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng; Trường hợp Công chứng viên trực tiếp nhận thì thực hiện kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng:

+ Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng tuân thủ đúng các quy định về thủ tục công chứng và các quy định pháp luật có liên quan đến công chứng bản dịch; giải thích quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng;

+ Nếu hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng;

+ Nếu hồ sơ yêu cầu công chứng chưa đầy đủ: Công chứng viên lập phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện;

+  Nếu hồ sơ không đủ cơ sở pháp luật để giải quyết: Công chứng viên lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

3Giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện dịchNgười phiên dịch là công tác viên của tổ chức hành nghề công chứng08 giờ làm việcTổ chức hành nghề công chứng chuyển giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng mình thực hiện việc dịch.
4Ký bản dịch và ký chứng nhận bản dịchNgười phiên dịch, công chứng viên04 giờ làm việcNgười phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch trước khi công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của bản dịch.

Trong trường hợp cộng tác viên phiên dịch đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng mà mình làm cộng tác viên thì có thể ký trước vào bản dịch; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của cộng tác viên phiên dịch với chữ ký mẫu trước khi thực hiện việc công chứng.

5Trả kết quảBộ phận thu phí của tổ chức hành nghề công chứng01 giờ làm việcBộ phận thu phí của tổ chức hành nghề công chứng hoàn tất việc thu phí, thù lao công chứng và chi phí khác theo quy định, đóng dấu và trả kết quả cho người yêu cầu công chứng.